Υλικά ΠεριφράξεωνΥλικά Περιφράξεων Λάρισα

  • Σωλήνες (σιδηροσωλήνες, σωλήνες γαλβανιζέ)
  • Γωνίες
  • Σίτες
  • Πλέγματα - Δάριγκ
  • Σύρματοπλέγματα (συρματόπλεγμα τετράγωνο, πλαστικοποιημένο, συρματόπλεγμα δικτυωτό γαλβανιζέ)
  • Σύνδεσμοι
  • Πόρτες περιφράξεων
  • Αγκαθωτά

 

 


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ / ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΛΑΡΙΣΑ
3ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 136, Λάρισας
Τηλέφωνο: 2410282792